Základní informace

Favier Trade s.r.o. hospodaří na 45 ha a to vlastních nebo pronajatých.Hlavní náplni je chov mastného skotu společně s poskytováním služeb zemědělského charakteru.

Favier Trade s.r.o. dále nabízí ubytování pro firmy pracující v blízkém okolí včetně služeb s tímto spojené. Pronajímáme vlastní byty k dlohodobému popřípadě krátkodobému nájmu.