Kotle na biomasu s dotací

Možnost získání dotace asi nejvíce zaujme majitele rodinných domků, kde je možnost zřízení kotle na biomasu relativně snadnou možností. Z jejich pohledu představuje instalace takového zařízení ale i nutnost celý projekt financovat z vlastních zdrojů nebo úvěrem a až zpětně žádat o dotaci z národního programu ve výši do 50 % z celkových investičních nákladů. Pozitivem je, že žádat můžete až jeden rok od instalace takového zařízení oproti dřívějším 9ti měsícům. Přesto však nemá žadatel záruku, že žádost o dotaci mu bude schválena. I sami úředníci neoficiálně doporučují podávat tyto žádosti o dotaci začátkem roku, kdy je šance na úspěch největší. Ale i v případě nezískání dotace, když budeme uvažovat výhody takového zařízení se jistě přechod na moderní kotle na biomasu vyplatí do budoucna výhledově i z ekonomického hlediska.
Prostředky na tyto dotace jsou čerpány jen do stanovené výše a po jejich vyčerpání mají prostě ostatní žadatelé smůlu. Přesto v tomto roce dosud všichni žadatelé uspěli a zřejmě i proto ministr životního prostředí 15. září 2006 obnovil příjem žádostí do vybraných národních programů.
Samotné podmínky pro náležité podání žádosti ovšem nejsou nijak drastické. Nejdůležitější je instalovat zařízení doložené certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7, doložit dodavatelské smlouvy a faktury, příslušné náležitosti ohledně stavebního řízení, případně kolaudační rozhodnutí. V neposlední řadě odborný posudek a v některých případech i energetický audit. V každém případě je nejlepší žádost a její náležitosti konzultovat s příslušným krajským pracovištěm Státní správy životního prostředí, která má příslušné programy na starosti.