Co už máme

Co už máme

Rychlerostoucí dřevinu pěstujeme k dnešnímu dni celkem na 20 hektarech.

V příštích letech plánujeme vysadit celkem 300 hektarů produkčního porostu a to zejména na území Polské republiky v okolí elektrárny Turow, která začala v letošním roce vykupovat biomasu od všech zemědělců z okolí.

Naše firma obhospodařuje v současné době cc 50 hektarů vlastních i pronajatých. Chováme skot a ovce bez tržní produkce.Dále sami pěstujeme a obchodujeme s biomasou a to zejména dřevní topolovou hmotou a slisovaného sena a slámy.

Firma dále vlastní skladovací prostory , které pronajímá a dále  pronajímá byty v bytovém domě nebo rodinné domy.

Provádíme služby zemědělcům a zimní údržbu silnic pro městské úřady.