Co už máme

Co už máme

Rychlerostoucí dřevinu pěstujeme k dnešnímu dni celkem na 20 hektarech.

V příštích letech plánujeme vysadit celkem 300 hektarů produkčního porostu a to zejména na území Polské republiky v okolí elektrárny Turow, která začala v letošním roce vykupovat biomasu od všech zemědělců z okolí.